Napsali o nás

Středa, Duben 23, 2008

Ve dnech 23.–25. 4. 2008 se v Praze uskuteční 6. ročník mezinárodní konference Eastern European eGovernment Days zaměřené na výměnu zkušeností a navázání spolupráce za účasti více než 200 odborníků v oblasti budování a rozvoje e-governmentu.
Bouřlivý zavádění a rozvoj výpočetní techniky v první polovině 90. let naštěstí nezůstalo utajeno ani státním okresním archivům. I přes značnou finanční náročnost se podařilo zahájit některé zajímavé projekty. O situaci v Státní okresní archiv Liberec (SOkA) bych se chtěl velmi stručně zmínit na následujících řádcích.

... celý článek ZDE
Čtvrtek, Leden 10, 2008

Společnost Software602 úspěšně otestovala řešení pro přenos zasedání orgánů veřejné správy na internetu.
Toto řešení umožní občanům sledovat v reálném čase jednání zastupitelů, jejich prezentace, informace o o účastnících jednání, projednávaných záležitostech apod. Zároveň jim poskytne možnost posílat zastupitelům své názory přímo během jednání, hlasovat v anketách atd. Pilotní provoz úspěšně proběhl v úřadu kraje Vysočina.

... celý článek ZDE