Popis řešení

Pro orgány regionální samosprávy je důležité zapojit obyvatele do místního dění a informovat je o tom, co se podařilo. Výzkumy ukazují, že velká část občanů opravdu pokládá místní záležitosti za důležité a zajímá se o ně. Zároveň se však také ukazuje, že většina obyvatelstva prostě nemá čas účastnit se veřejných schůzí, chodit se dívat na jednání zastupitelstev nebo třeba přihlížet slavnostním otevřením objektů občanské vybavenosti. Dosavadní informační kanály jako místní noviny, nástěnky či běžné internetové stránky představují cennou pomoc, ale neřeší situaci plně.

Proto se mnohdy stává, že
 • občané neocení výsledky práce samosprávy, protože o ní nejsou dostatečně informováni
 • vzniká prostor pro fámy, pomluvy a spekulace
 • občané nejsou dost aktivně zapojeni do místních aktivit
 • skupiny aktivistů mají příliš velký vliv, na úkor běžných občanů
 • představitelé místní samosprávy nedostávají dostatečnou zpětnou vazbu

Společnosti Software602 a Public-i přináší řešení, které umožní zapojit i ty, kdo se nemohou osobně účastnit schůzí a dalších aktivit. Toto řešení bylo vyvinuto pro potřeby regionální veřejné správy se již osvědčilo v několika evropských zemích a umožňuje občanům, aby se zapojili prostřednictvím internetu.

Toto řešení, jehož základem je mobilní přenosové jednotka (kamery, mikrofony, počítače a potřebný software), umožňuje realizovat přímé přenosy ze zasedání a dalších významných událostí. Zároveň s těmito přenosy jsou zpřístupněny také související dokumenty (prezentace jednotlivých účastníků zasedání, historie projednávaných bodů, životopisy zastupitelů apod.). Řešení umožňuje občanům okamžitě reagovat – hlasovat v anketách, posílat zprávy zastupitelům apod. Samozřejmostí je vytváření obrazových archivů a jejich integrace do internetových stránek samosprávy.


Hlavní rysy tohoto řešení lze shrnout takto:


Snadná obsluhasnadná obsluha. Zařízení je navržené tak, aby k jeho obsluze stačil minimální zácvik. Přenosy tak může řídit redaktor radničního časopisu, IT specialista či jakýkoliv jiný zaměstnanec.

Škálovatelnostškálovatelnost. Zákazník si může vybrat mezi různými verzemi od jediné kamery, mikrofonu a hostovaného software až po větší infrastrukturu s několika kamerami.

Nulová investicenulová investice. Zákazník nemusí investovat prostředky do nákupu kamer a souvisejícího vybavení. Určí si prostě, které události chce přenášet a zaplatí pouze za zpracování těchto událostí.

Předvídatelné nákladypředvídatelné náklady. Sjednaná cena je konečná. Dodavatel neúčtuje žádné další poplatky za čas, přenosovou kapacitu atd.
Měřitelné výsledkyměřitelné výsledky. Řešení obsahuje nástroje, které umožňují hodnotit, kolik lidí přenos sledovalo, jak tito lidé reagovali, o které dokumenty měli zájem apod. – celkově i podle jednotlivých vystoupení a prezentací.
Snadné vytváření archivusnadné vytváření archivu. Přenos může být zpřístupněn i těm, kdo se k internetu připojí později a může být provázán s dalšími přenosy a jinými materiály.
Komplexní službykomplexní služby. Software602 může poskytnout nejen technické řešení, ale také další technologické a poradenské služby. Jedná se zejména o
Hosting internetovehého řešeníhosting internetového řešení (pronájem kapacity hardware a připojení)
Správa obsahuspráva obsahu
Technologické poradenstvítechnologické poradenství a podpora pro začlenění přenosů do internetové stránky (otázky formátů apod.)
Design internetové stránkydesign internetové stránky
Sofistikované zpracování obsahusofistikovanější zpracování obrazu (režie, střih apod.)
Produkce a výroba DVDprodukce a výroba DVD
Začlenění přenosů do celkové komunikační strategiezačlenění přenosů do celkové komunikační strategie
Školeníškolení
Monitoring a podporamonitoring a podpora

Řešení bývá zpravidla využívání pro přenosy ze:

 • zasedání zastupitelstev
 • veřejných diskuzí
 • tiskových konferencí
 • setkání úřadu s představiteli občanských iniciativ
 • shromáždění u příležitosti významných výročí
 • slavnostních uvedení do provozu