Reference

Kraj Vysočina


Zasedání zastupitelstva kraje VysočinaÚřad kraje Vysočina využívá řešení pro přenos od února 2008. Několik kamer je instalováno v kongresovém sále, kde probíhají zasedání zastupitelstva, kromě toho je k dispozici mobilní přenosová jednotka. V kongresovém sále je ovládací software propojen s hlasovacím systémem tak, že kamera automaticky zabere zastupitele, který si vyžádá slovo. Mobilní přenosová jednotka je k dispozici také všem městům a obcím v kraji Vysočina. V případě zájmu o přenos ze zasedání nebo jakékoliv jiné události přiveze odborník z krajského úřadu kompletní zařízení (kamera, mikrofon, počítač fungující jako server atd.) a vyškolí zaměstnance městského či místního úřadu. Zpravidla stačí jednodenní školení, jedinou podmínkou na infrastrukturu je dostatečně rychlé připojení k internetu. K zácviku stačí jediný den. K instalaci přenosové jednotky jsou zapotřebí řádově dvě hodiny.
Během prvního měsíce fungování řešení byly odvysílány přenosy ze zasedání zastupitelstva kraje Vysočina, předávání cen v regionálním kole soutěže Zlatý erb a zasedání zastupitelstev měst Jihlava a Nové Město na Moravě. Záznamy jsou k dispozici na internetové stránce www.vysocina.public-i.tv. Vysílání vzbudilo značný zájem obyvatelstva, třeba jihlavské zasedání sledovalo v přímém přenosu více než 500 uživatelů. V dalších fázích bude řešení rozvíjeno tak, aby na stránce vedle přenosu jednání byly k dispozici i podkladové materiály související s přenášeným jednáním. Bude se také řešit zpětná vazba od občanů (ohlasy na právě probíhající jednání apod.)

Londýnský obvod Hounslow

Obvodní radnice využívá vysílání na internetu od roku 2001. Obsah zahrnuje zasedání rady, předsednictva a různých komisí. Systém kamer a mikrofonů je napevno umístěn v zasedací místnosti radnice, za provoz odpovídá externí dodavatel.

Obecní rada v Getafe, Španělsko

V Getafe přenášejí zasedání rady na internetu od roku 2005. Používají hybridní systém sestávající z několika pevných kamer a přenosové soupravy. Občané se tak mohou účastnit oficiálních zasedání a nejrůznějších setkání s obyvateli, slavností i porad, ale obsah je daleko širší – zahrnuje mimo jiné i třeba komentáře zastupitelů a recenze knih.

Město Vrútky

V roce 2005 oslavilo slovenské město 750 let od svého založení velkým hudebním festivalem. Řešení firmy Public-i využilo k přenosu koncertů a shromáždění na internetu. Na základě této zkušenosti se rozhodlo zařízení zakoupit a dnes jej využívá k zapojení občanů do debat v zastupitelstvu. O provoz se stará IT oddělení.

Městská rada Bristol

Bristol se již řadu let těší renomé města, které soustavně využívá pokročilé IT technologie k zapojování obyvatel, ať už se to týká e-petic, diskuzních fór či kampaní. Jeho radní vycházejí z přesvědčení, že obraz (pevný či pohyblivý) je nejefektivnějším komunikačním nástrojem. Portál, který vybudovali, vychází z koncepce webu 2.0 (vytváření internetových komunit) a využívá postupů z YouTube a MySpace. Vznikl tak důvěryhodný prostor, který umožňuje zapojit i mladé lidi, ale nejen je. Uživatelé mohou k obsahu přistupovat prostřednictvím počítače připojeného k internetu I mobilního telefonu.

Britská lékařská společnost

Společnost britských lékařů přenáší na své internetové stránce různé jednání a akce probíhající v různých lokalitách na celém území Velké Británie – konference mladých lékařů, valné hromady, setkání zaměřená na výměnu zkušeností nebo třeba pravidelná každoroční shromáždění k výročí útoků v londýnském metru.