Hlavní strana

Pro orgány regionální samosprávy je důležité zapojit obyvatele do místního dění a informovat je o tom, co se podařilo.Výzkumy ukazují, že velká část občanů opravdu pokládá místní záležitosti za důležité a zajímá se o ně. Zároveň se však také ukazuje, že většina obyvatelstva prostě nemá čas účastnit se veřejných schůzí, chodit se dívat na jednání zastupitelstev nebo třeba přihlížet slavnostním otevřením objektů občanské vybavenosti. Dosavadní informační kanály jako místní noviny, nástěnky či běžné internetové stránky představují cennou pomoc, ale neřeší situaci plně.
- budování důvěry
- žádný prostor pro fámy a pomluvy
- zviditelnění výsledků práce zastupitelstev
- zapojte občany do místního a regionálního dění!

Proto se mnohdy stává, že:

 • občané neocení výsledky práce samosprávy, protože o ní nejsou dostatečně informováni
 • vzniká prostor pro fámy, pomluvy a spekulace
 • občané nejsou dost aktivně zapojeni do místních aktivit
 • skupiny aktivistů mají příliš velký vliv, na úkor běžných občanů
 • představitelé místní samosprávy nedostávají dostatečnou zpětnou vazbu

Společnosti Software602 a Public-i přináší řešení, které umožní zapojit i ty, kdo se nemohou osobně účastnit schůzí a dalších aktivit. Toto řešení bylo vyvinuto pro potřeby regionální veřejné správy se již osvědčilo v několika evropských zemích a umožňuje občanům, aby se zapojili prostřednictvím internetu.

Toto řešení, jehož základem je mobilní přenosové jednotka (kamery, mikrofony, počítače a potřebný software), umožňuje realizovat přímé přenosy ze zasedání a dalších významných událostí. Zároveň s těmito přenosy jsou zpřístupněny také související dokumenty (prezentace jednotlivých účastníků zasedání, historie projednávaných bodů, životopisy zastupitelů apod.). Řešení umožňuje občanům okamžitě reagovat – hlasovat v anketách, posílat zprávy zastupitelům apod. Samozřejmostí je vytváření obrazových archivů a jejich integrace do internetových stránek samosprávy.

Webcasting v ČR již využívá Kraj Vysočina
Úřad kraje Vysočina využívá řešení pro přenos od února 2008. Několik kamer je instalováno v kongresovém sále, kde probíhají zasedání zastupitelstva, kromě toho je k dispozici mobilní přenosová jednotka. ...

Řešení bývá zpravidla využívání pro přenosy ze:

 • zasedání zastupitelstev
 • veřejných diskuzí
 • tiskových konferencí
 • setkání úřadu s představiteli občanských iniciativ
 • shromáždění u příležitosti významných výročí
 • slavnostních uvedení do provozu